Estat de la introducció de les qualificacions

Aquesta secció informativa permet realitzar el seguiment de l’estat de la introducció de les qualificacions. Després de seleccionar Tipus centre, Centre i Ensenyament s’ha de clicar sobre el botó «Veure» i es visualitzarà una taula amb una llegenda de colors i percentatges que permet revisar ràpidament l’estat en que es troba la introducció de qualificacions en cada grup i avaluació.