Observacions per als documents d’avaluació

Aquesta secció permet desar observacions genèriques que apareguin als documents d’avaluació de tot l’alumnat.

La interfície consta de tres pestanyes que ens permeten seleccionar el document en el qual volem incloure les observacions:

  • Actes ordinària/extraordinària.
  • Actes de pendents.
  • Informes d’avaluació.

En cada cas haurem de seleccionar l’ensenyament, el curs i avaluació en que vulguem incloure les observacions. A les Actes ordinària/extraordinària i Informes d’avaluació també s’ha de seleccionar el grup.