Consulta de canvis del SAD

Aquesta secció informativa permet als centres obtenir un llistat de l’alumnat que ha sigut validat pel Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD)  per a donar d’alta com alumnat NEE. També permet veure el llistat de baixes.

Per obtenir el llistat s’ha de seleccionar el centre i activar els “checks” Llista validacions i/o Llista baixes i clicar el botó «Cerca». A continuació, ens apareixerà el llistat de l’alumnat amb el seu crus i grup entre parèntesi.