Cobriment de classes per professorat de guàrdia

Aquesta opció, després d’informar els camps corresponents, permet passar les faltes al professorat que està de guàrdia, sense necessitat d’estar vinculat per horari amb el grup que ha quedat sense professor en una sessió horària.

Després de programar i desar la guàrdia, les faltes s’introduiran des de l’opció de menú Alumnat>>Control d’assistència>>Introducció de faltes per sessió de professorat.
El professorat que vulgui programar la guàrdia accedirà a la secció a través de la ruta Alumnat>>Control d’assistència>>Cobriment de classes per professorat de guàrdia. A continuació apareixerà la següent pantalla:

La pantalla està dividida en les tres següents parts:

 1. Selecció dia: consta d’un calendari on haurem de seleccionar el dia per el qual volem programar les guàrdies.
 2. Dades: en aquest apartat s’ha de seleccionar la sessió, la persona absent i la que cobrirà la guàrdia. Es disposa dels següents botons:
  • «Actualitza»: permet actualitzar la informació del professorat disponible i absent en el moment actual.
  • «Personal present al centre ara mateix»: aquest botó obri una finestra on podem visualitzar tot el professorat que ha marcat l’entrada (en verd) i aquell que no ha realitzat el marcatge (en vermell). Les icones «» ens permeten localitzar el professorat i obrir el seu horari del dia en el qual ens trobam.
  • «Observacions»: permet incloure anotacions a les guàrdies.
  • «Desa»: botó per a guardar les guàrdies programades.
 3. Llista de guàrdies ja desades per dia: en aquest apartat quedaran reflectides les guàrdies desades. Després de clicar «Desa» (1) ens apareixerà la guàrdia programada a l’apartat (2). També disposarem de l’opció d’esborrar la guàrdia (2).