Control d’assistència per període

Aquesta opció va destinada a tots els ensenyaments excepte infantil i primària. Serveix per posar faltes d’un alumne en un període determinat.

A la primera pantalla, l’apartat Selecció d’alumnes permet cercar l’alumne/a d’una llista indicant primer l’ensenyament, el curs i el grup al qual pertany.

Després de realitzar la selecció i clicar el botó «Veure», apareixerà a la part inferior de la pantalla l’apartat Formulari faltes per període

Aquest apartat està dividit en dues parts: la part esquerra on hi ha la llista de matèries que cursa i on haurem de triar a quines hem d’afegir la falta (1) i la part dreta, on haurem d’introduir la data inici i la data fi del període que ha faltat l’alumne (l’hora inicial i l’hora final són dades opcionals), i també escollir el tipus de falta i l’operació que volem realitzar (2). Després de seleccionar les opcions que corresponguin s’ha de clicar «Desa» per guardar els canvis.
IMPORTANT: Les faltes quedaran posades a totes les sessions que formen part de l’horari de l’alumne en el període triat.

Aquesta opció és la més útil per poder justificar les faltes de l’alumnat.


A continuació s’expliquen els distints tipus de falta que es poden posar:

  • Falta d’assistència no justificada:      
  • Falta d’assistència justificada:
  • Falta de puntualitat no justificada:
  • Falta de puntualitat justificada:
  • Justificar falta:  
  • La falta no s’envia per SMS:
  • La falta s’envia per SMS:
  • Esborrar falta: