Faltes d’assistència de serveis complementaris

Aquesta secció prement realitzar el control d’assistència de l’alumnat als següents serveis complementaris:

  • Escola matinera.
  • Menjador.
  • Transport escolar.

A la pantalla d’inici haurem de seleccionar el tipus de servei al desplegable Servei complementari. En els casos de l’escola matinera i el menjador seleccionarem també el mes i clicarem el botó «Cerca».

En el cas del servei de transport escolar a més haurem de seleccionar Vehicle/Línia, indicar si es tracta de la Recollida o Deixada i marcar si volem el resultat Agrupat per aturada o Sense agrupar. Després clicarem el botó «Cerca» per obtenir el llistat d’alumnat.

Per posar una presència o absència primer de tot ho haurem de seleccionar a l’apartat Què vols posar (1). Després, clicarem sobre el requadre buit (3) corresponent a l’alumne/a (files de la taula) i el dia en el qual vulguem posar la falta (columnes de la taula) (2). Les presències quedaran marcades amb la icona de color ver i les faltes amb la de color vermell.

Per imprimir la taula per a posar les faltes a mà s’ha de clicar sobre el botó «Full de control d’assistència (per emplenar a mà)» (4). Després s’ha de seleccionar la grandària de la lletra i s’obrirà la taula en una nova pestanya per imprimir.

En aquesta secció també disposam del botó «Resum mensual de faltes». Després de clicar aquest botó s’ha de seleccionar la grandària de la lletra i marcar els “checks” als requadres Inclou presències i Just acumulat mensual segons correspongui.  A continuació, s’ha de clicar el botó «Imprimeix» i s’obrirà una nova pestanya amb la taula resum.