Gestió de permisos

Aquesta opció permet donar d’alta permisos i autoritzacions de manera col·lectiva. Les dades apareixen en forma de graella. En la columna de l’esquerra apareixen els noms dels diferents alumnes que formen part del grup seleccionat; i a la part superior de la taula apareixen les abreviatures d’aquells serveis, permisos i autoritzacions que es poden assignar.

La pantalla mostra els noms dels alumnes i dels pares i mares. En el cas de l’alumnat menor d’edat (EI, EP, ESO, Batxillerat, CFGM), es convenient que les autoritzacions quedin associades únicament al pare i/o a la mare, que són realment els interessats en rebre les notificacions.

En el cas de l’alumnat major d’edat, les autoritzacions quedaran associades directament a la casella corresponent al nom de l’alumne.

Veure només alumnes

Per defecte, a la graella apareixen també els noms dels pares dels alumnes. No obstant, si es marca aquesta opció únicament apareixeran els noms dels alumnes.

Per defecte, a la graella apareixen també els noms dels pares dels alumnes. No obstant, si es marca aquesta opció únicament apareixeran els noms dels alumnes