Importació/exportació per a SGD

Aquesta pantalla ens permet extreure informació del Gestib per ser usada als SGD.

Simplement, en cas de que sigui necessari, marcarem la casella Mostrar càrrecs i personal no docent i seguidament, el botó Exportar.

Al cap d’uns segons, és demanarà on és vol descarregar el fitxer.

 

CAL SABER

  • Aquesta opció no està activada per a tothom. S’ha de sol·licitar a l’equip del Gestib.
  • Prèviament, abans de fer l’exportació de dades, aquestes han d’estar introduïdes correctament dins el sistema del Gestib.