Alumnat de llengua estrangera (EI)

Aquesta opció permet informar a l’aplicació de l’alumnat d’educació infantil (1r i 2n cicle) que en el seu horari en el centre té incloses sessions d’anglès.

El fet de tenir informada aquesta pantalla, facilita les tasques de importació de dades en el moment de fer les estadístiques anuals que es sol·liciten des de la D.G. de Planificació i centres.

Alumnat religio angles EI.PNG

Per afegir la informació necessària, se tria ensenyament, curs i grup i se pitja el botó Cerca, que donarà pas a la següent pantalla, on se pot informar dels alumnes que cursen anglès, o la primera llengua estrangera que correspongui, a més de les hores setmanals que es computen dins l’horari.

Existeix la possibilitat d’importar les dades del curs acadèmic anterior. Aquesta acció facilita la tasca, ja que només s’hauran de fer les modificacions necessàries, per tal d’actualitzar les dades  en cas que s’hagin produït canvis.

Si les opcions a marcar s’han de fer sobre tot el grup, després de pitjar el botó Cerca, se recomana fer un clic a la casella que hi ha just davall del nom que fa de capçalera de la columna corresponent, i automàticament tots alumnes queden marcats. Per acabar, s’han de desar les dades pitjant el botó Desa.

Aquesta opció s’ha de fer servir únicament per l’alumnat del 2n cicle d’educació infantil que cursa la primera llengua estrangera. Es pot comprovar l’alumnat que ja consta matriculat a religió des del llistat “Llistes / Alumnat / Matrícula (Llistes generals)”, opció “Matrícula d’un curs (Mostra matèries)” seleccionant la matèria de religió corresponent.