Alumnat de PRAQ

Aquesta opció permet informar dels alumnes de 4 d’ESO que s’acullen a aquesta condició.

Tot i que se suposa que a final del curs anterior hi ha hagut un informe favorable de l’equip d’orientació, que queda recollit a la pantalla d’avaluació, s’ha d’informar de nou en el curs actual des d’aquesta opció del programa.

La informació que es recull en aquesta pantalla, també pot ser llistada des de l’opció Llistes > Alumnat, marcant Programa PRAQ.

La pantalla inicial indica per defecte ensenyament i curs, només s’ha de triar el grup.

Una vegada que es mostren els alumnes, s’ha de marcar la casella corresponent a la columna PRAQ d’aquells alumnes que s’integren en el programa. Per acabar s’ha de pitjar el botó Desa