Alumnes amb més d’una matrícula

El fet de revisar aquesta informació permet evitar incongruències i inconsistències sobre l’expedient de l’alumnat. En aquesta opció de menú es mostraran aquells alumnes amb més d’una matrícula, tant al mateix centre com en altres.

  • En els ensenyaments d’EI, EP i ESO, no hi pot haver dues matrícules actives dins un mateix any acadèmic.
  • En els ensenyaments de Batxillerat, ESPA, FPB, CFGM, CFGS s’han de revisar els casos un a un perquè es poden donar situacions correctes amb més d’una matrícula, per exemple batxillerat a distància i un cicle formatiu.

Aquesta opció de menú únicament és visible pels administradors de l’aplicació, pel personal d’Escolarització, per l’equip directiu i per aquell personal de centre que tengui assignada dins la seva fitxa l’opció d’Administratiu de centre dins l’apartat d’Autoritzacions i perfils d’aplicació.

En primer lloc s’haurà de seleccionar aquell/s ensenyament/s als quals es vol fer la recerca.

A continuació apareixerà la llista d’alumnes amb més d’una matrícula. Per veure la informació referent a les matrícules s’ha de prémer la icona que apareix indicada a la imatge:

D’aquesta manera es podran comprovar els centres en què està matriculat l’alumne, així com el centre al que ha estat assignat l’alumne per part del Servei d’Escolartizació, i fer les correccions necessàries si és un cas no permès per la norma.