Canvi d’opció religió

Aquesta opció només està habilitada pels ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i batxillerat.

La pantalla corresponent, està pensada com una utilitat del programa per poder modificar, a nivell de grup, la matèria especifica triada entre Religió catòlica i Valors socials i cívics (ESO/Batx) o Valors ètics (EP).

El canvi de matèria, també es pot fer a nivell individual des de la matrícula individual de l’alumne. (Alumnat >Matrícula >Matrícula individual)

La pantalla mostra la informació segons el que consta a la matrícula individual de cada alumne.

Per fer qualsevol modificació:

  • S’ha de triar ensenyament, curs i grup i pitjar el botó Cerca. Es mostraran els alumnes del grup i a partir d’aquí es faran els canvis necessaris.
  • Per acabar, i que els canvis siguin efectius, s’ha de pitjar el botó Desa.