Control de prematrícules

Aquesta opció de menú permet eliminar determinades prematrícules, que en un moment de l’any acadèmic en curs no s’han convertit en matrícules actives.

IMPORTANT: És necessari revisar aquesta opció, cada any,una vegada acabat el procés de matriculació, per tal d’evitar bloquejar alumnes que poden haver de matricular-se en un altre centre.

  • L’Oficina i el centre: No es podran triar, ja que per defecte apareixerà la que correspon al centre de l’usuari que fa la consulta.
  • Procés: Es pot seleccionar fer la recerca de la prematrícula entre un dels varis processos establerts per fer les matrícules, o bé fer la recerca dins tot el conjunt de processos.
  • Antiguitat: Permet indicar quins dies han d’haver transcorregut des de la creació de la matrícula.
  • Llista d’ensenyaments: Permet indicar en quin o quins ensenyaments s’ha de fer la recerca de la prematrícula.

Finalment, per tal d’esborrar una matrícula, s’ha d’haver seleccionat la casella que apareix en la part esquerra del mateix registre, i prémer el botó “Elimina prematrícules” que figura a la part inferior de la pantalla: