Convalidacions / Renúncies / Exempcions

Aquesta opció permet establir quins alumnes tenen matèries convalidades, o els que estan exempts de fer-ne alguna o les renúncies que s’han concedit d’alguna matèria.

A partir de l’1 d’abril de 2014, les exempcions de català no s’informaran des d’aquesta opció, sinó que es sol·licitaran des de l’opció Alumnat > Matrícula > Sol·licitud d’exempcions de català, i serà el servei de català el responsable de deixar marcada l’opció d’exempció quan hagi resolt favorablement cada cas.


A partir del curs acadèmic 2014/2015, les convalidacions dels mòduls d’FP no s’informaran des d’aquesta opció, sinó que es gestionaran des de la pantalla d’avaluació, indicant com a qualificació Convalidat-5 a la columna de l’avaluació ordinària. (Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears)

Aquesta pantalla ens obliga a triar:

  1. “Ensenyament”, “Curs” i “Grup” al qual pertany l’alumne o la matèria.
  2. “Cercar per” –> “Matèria” o “Alumne”.

Una vegada definit el filtre, emplenant els camps corresponents, pitjar el botó Cerca

Si s’ha triat Cercar per Alumne apareix una nova finestra per poder triar a l’alumnat. S’ha de desplegar la llista d’alumnes i triar-ne un, o bé picar damunt les fletxes per anar passant la llista alumne per alumne per triar-lo.

Quan s’ha triat l’alumne, apareix la pantalla que mostra totes les matèries de que està matriculat l’alumne , per poder triar quina o quines matèries té convalidada(es), està exempt o amb renúncia.

  • Clicar damunt el botó Edita per poder seleccionar les matèries. 
  • Clicar damunt el botó Desa per guardar el canvis.
  • Clicar damunt el botó Cancel·la per desfer els canvis.

Si s’ha triat Cercar per Matèria.

S’ha de desplegar la llista de matèries i triar-ne una, o bé picar damunt les fletxes per anar passant la llista matèria per matèria per triar-la.

Quan s’ha triat la matèria, apareixen els alumnes que hi estan matriculats per poder triar quin o quins alumnes estan exempts, convalidats o amb renúncia.

Per poder triar els alumnes:

  • Clicar damunt el botó Edita per poder triar els alumnes.
  • Clicar damunt el botó Desa per guardar el canvis.
  • Clicar damunt el botó Cancel·la per desfer els canvis.