Introducció de l’expedient

CAL SABER

Des de l’inici del curs 2014/2015, davant l’allau de dubtes i consultes relacionades amb la introducció de l’expedient de cara a l’obtenció de l’homologació del nivell de català, s’ha d’aplicar el següent criteri:

  • a 5è de primària només s’ha de matricular de la matèria de Llengua catalana i literatura. NO S’HA DE POSAR CAP QUALIFICACIÓ.
  • a 1r d’ESO , si es va cursar quan 1r i 2n eren un cicle (fins al curs 2002/03, aquest inclòs), només s’ha de matricular de la matèria de Llengua catalana i literatura. NO S’HA DE POSAR CAP QUALIFICACIÓ.


RECOMANACIÓ

Per agilitzar una mica el procés d’introducció d’un expedient, se recomana, FER SEMPRE aquesta tasca estant en el curs acadèmic actual. I, independentment de si l’alumne ha estat o no matriculat alguna vegada en el centre, iniciar la tasca SEMPRE pitjant el botó Alumnat sense cap matrícula en el centre.
D’aquesta manera, no és necessari canviar en cap moment d’any acadèmic, ni haver d’anar a la pantalla de l’avaluació per introduir les qualificacions.

Introducció de l’expedient

S’ha de fer:

  • per alumnes que arriben per primera vegada al centre, des d’un centre educatiu espanyol però no de la nostra comunitat autònoma.
  • per alumnes que arriben per primera vegada al centre, i en centres anteriors no s’han introduït, prèviament, totes els seves dades acadèmiques.
  • per alumnes que no estan donats d’alta al centre (un cas habitual és per poder tramitar el certificat del nivell de català).
  • per completar expedients d’alumnes que en algun moment han estat matriculats en el centre.

Alumnat sense cap matrícula en el centre

Aquí s’ha de pitjar el botó “Alumnat sense cap matrícula al centre”, aleshores la pantalla canvia d’aspecte, tal i com es veu a la següent imatge.

En aquesta pantalla s’han d’informar, amb caràcter obligatori, els camps DNI, data de naixement i primer llinatge. Un cop emplenats aquests camps, s’ha de pitjar el botó Cerca que hi ha al costat del camp Llinatge 1.

En aquest moment,

  • Si l’alumne existeix a la base de dades, ja es mostra la pantalla de la introducció de l’expedient. A partir d’aquí ja només queda anar introduint l’expedient de tots els cursos que manquen per poder obtenir el certificat.
  • Si l’alumne no existeix, aleshores s’haurà de fer arribar una còpia escanejada del DNI al compte de correu gestib@educacio.caib.es, per generar un registre nou dins la base de dades. Un cop creada la persona a la base de dades, ja es podrà iniciar el procés de la introducció de l’expedient.

Cerca per ensenyament curs i grup

El primer que s’ha de fer és seleccionar l’ensenyament, el curs i el grup on tenim matriculat el present any l’alumna/e, i clicam damunt el botó Cerca.

Apareix una pantalla on hem de triar un alumne de la llista desplegable.

Una vegada seleccionat l’alumna/e, a continuació apareix una nova llista amb totes les matrícules que té (en aquest centre i en altres en els que hagi estat matriculat). Des d’aquesta pantalla només es poden gestionar les matrícules que apareixen amb un (*) al costat. Arribat aquest punt, podem triar una matrícula ja registrada o bé clicar damunt el botó Nova matrícula per introduir les notes d’un curs anterior del qual encara no tenguem la informació acadèmica. 

Si hem triat el botó Nova matrícula, ens apareix una pantalla on ens demanen les dades del curs acadèmic que hem d’afegir, entre elles, el nom i el tipus de centre on va cursar els estudis, l’ensenyament i el curs.

  • Si el curs que s’ha d’introduir forma part de l’oferta educativa del centre, aleshores s’ha de clicar damunt el botó Mostra matèries i començar a introduir els valors necessaris.
  • Si el curs que s’ha d’introduir NO forma part de l’oferta educativa del centre, aleshores, en primer lloc s’ha de marcar la casella Mostra tota l’oferta educativa, i després triar l’ensenyament corresponent.

NOTA: Aquesta opció la fan servir majoritàriament els centres d’ensenyaments de secundària i estudis postobligatoris, per poder afegir als seus alumnes, si és necessari, l’expedient de 5è de primària per a la gestió dels certificats de català.

Editar notes de la matrícula

A continuació ens apareix la pantalla on trobam totes les matèries que l’alumne va poder cursar. El que hem de fer és clicar damunt el botó Edita i anar triant les matèries i introduint les qualificacions corresponents. Una vegada hem acabat clicarem damunt el botó Desa.

Notar que podem introduir la nota final de l’avaluació ordinària i també marcar si hi ha hagut una adaptació curricular significativa (ACS)

Si el que volem és modificar les notes d’una matrícula ja introduïda, l’hem de seleccionar i després clicar damunt el botó Edita.

Només podem modificar matrícules introduïdes des d’aquesta opció.