Matrícula de pendents (ESO/BATX)

Aquesta opció ens servirà per matricular als alumnes que tenguin alguna matèria pendent d’altres cursos, i que en el moment de formalitzar la matrícula no s’ha pogut reflectir.

També, permet veure de manera ràpida i visual les matèries pendents de cada alumne i comprovar que realment ha quedat matriculat de totes les matèries que pugui duu pendents de cursos anteriors a l’actual.

  • Aquesta opció només es fa servir en els ensenyaments d’ESO i Batxillerat.
  • Per fer servir aquesta opció, l’alumnat ha d’haver estat prèviament matriculat,ha de tenir una matrícula vigent en el curs actual, i a més ha d’estar assignat a un grup.

Selecció de l’alumnat

La primera pantalla que ens surt és la que ens permet cercar l’alumne, i com sempre s’han d’introduir l’ensenyament, el curs i el grup d’aquest nou any acadèmic i fer clic damunt el botó cerca.

Llista d’alumnat

A continuació, ens apareix la llista d’alumnes que tenen alguna matèria pendent. Veurem les matèries pendents matriculades i les que encara no estan matriculades El color de fons ens indica a quin curs pertany la matèria pendent.