Matrícula de pendents

Aquesta opció ens servirà per matricular als alumnes que tenguin alguna matèria pendent d’altres cursos, i que en el moment de formalitzar la matrícula no s’ha pogut reflectir.

Aquesta opció permet veure de manera ràpida i visual les matèries pendents de cada alumne i comprovar que realment ha quedat matriculat de totes les matèries que pugui duu pendents de cursos anteriors a l’actual.

Aquesta opció només es fa servir en els ensenyaments d’ESO i Batxillerat.

Per fer servir aquesta opció, l’alumnat ha d’haver estat prèviament matriculat, és a dir, ha de tenir una matrícula vigent en el curs actual, i a més ha d’estar assignat a un grup.

Selecció de l’alumnat

La primera pantalla que ens surt és la que ens permet cercar l’alumna/e, i com sempre s’han d’introduir l’ensenyament, el curs i el grup d’aquest nou any acadèmic i fer clic damunt el botó Cerca.

Llista Alumnat

A continuació ens apareix la llista d’alumnes que tenen alguna matèria pendent.

Veurem les matèries pendents matriculades, casella marcada, i les que encara no estan matriculades, casella sense marcar.

El color de fons ens indica a quin curs pertany la matèria pendent.