Matrícula PBAU

El curs escolar 2018-2019 s’ha començat un procés de modernització i actualització de la Prova de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU). Dins d’aquest procés, el primer canvi significatiu és al procediment de matrícula i a l’accés a la informació dels resultats de la prova.

Els canvis més importants són els següents:

Els alumnes han d’estar tutoritzats pel centre en tot el procediment de matrícula a la PBAU.
La matrícula es farà al GestIB per part del centre.

Els alumnes hauran de pagar la matrícula al web de la UIB per a tràmits dels alumnes, que es denomina UIBdigital. (https://uibdigital.uib.es/)
Per a complir el punt anterior, els alumnes hauran d’obtenir prèviament unes credencials d’accés (usuari i clau). El suport tècnic d’aquest procés el farà la UIB, però el centre tutoritzarà als alumnes.
Es podran consultar la matrícula i les qualificacions de forma simultània al GestIB i a UIBdigital.
font: https://www.caib.es/sites/matriculapbau/ca/informacia_general/

L’opció de GestIB per gestionar aquesta informació és Alumnat / Matrícula / Matrícula PBAU. GestIB en aquest procés és només l’eina que els centres faran servir per introduir i gestionar tota la informació relativa a aquestes proves. Per a qualsevol dubte, errada o suggeriment s’ha de contactar amb el Servei d’ordenació, les vies de comunicació a tal efecte són:

e-mail: ordenacio@dgplacen.caib.es
Telèfon directe: 971177783