Preinscripció: Canvi d’estudis

Aquesta opció es farà servir per l’alumnat que arriba nou al centre i que ha estat preinscrit des de l’oficina d’escolarització a 3r o a 4t d’ESO i ha de quedar matriculat del mateix curs però en l’opció de PDC.

Aquesta opció permet realitzar canvis en el curs d’una preinscripció a un altre curs permès. Per exemple, passar una preinscripció feta de 3er d’ESO a 3er d’ESO amb PDC.

Estudis pels quals es pot canviar la preinscripció

En aquesta pantalla s’haurà de triar el curs i estudis del qual es vols fer el canvi. Podrem triar entre una llista amb alguns cursos, com la que es mostra a continuació.

Llista d’alumnat preinscrit pels estudis de 3r d’educació secundària obligatòria per al curs 20xx-xx

Primer triarem el botó Edita i després triar el nou curs on volem fer el canvi de preinscripció dels alumnes desitjats. Quan s’hagi finalitzat pitjarem el botó Desa.