Preinscripció

Aquesta opció permet realitzar la preinscripció d’alumnes per al curs següent, requisit previ per poder matricular i per poder habilitar les matrícules en línia.

Per dur a terme aquesta tasca, l’usuari ha d’estar en el curs acadèmic actual i la mateixa pantalla mostra que es fan les preinscripcions per al curs següent. Les preinscripcions s’hauran de confirmar com a matrícules per al curs següent amb l’opció Matrícula col·lectiva des de l’any acadèmic actual o Matrícula individual des de l’any acadèmic següent.

Important: Abans de començar el procés de preinscripció, s’han de crear prèviament els grups de cada curs en el curs acadèmic següent.

Pot ser útil: Per als centres que tenen més d’una línia i mantenen els alumnes en el mateix grup quan passen d’un curs al següent, i vulguin emprar la matrícula col·lectiva, per agilitzar el procés es pot fer el següent:

  • Treballar amb dues pestanyes obertes en el navegador. En una pantalla es té visible l’opció de Preinscripcions i en l’altre l’opció Matrícula col·lectiva.
  • Fer la preinscripció dels alumnes d’un curs i un grup concret.
  • Feta la preinscripció, se canviarà a la pestanya de la matrícula col·lectiva.
  • Fer la matrícula col·lectiva del curs i grup que acaba de ser preinscrit.
  • Tornar a la pestanya que té l’opció de preinscripcions,
  • Aquestes passes es repetiran per a cada grup de cada curs. D’aquesta manera s’estalvia la feina d’haver d’assignar manualment als alumnes en el nou curs acadèmic des de l’opció Alumnat / Matrícula / Grups

Preinscripció de l’alumnat per al curs 20XX-XX

En aquesta opció s’han de cercar els alumnes d’un determinat ensenyament-curs i indicar a quin curs els volem preinscriure.

Actualment cursen

  • Escollir l’ensenyament (EI, EP, ESO, Batxillerat, FPB, …).
  • Escollir el curs en què està matriculat en el curs acadèmic actual.
  • També es pot escollir el grup d’alumnes, o bé deixar l’opció per defecte (‘Tots’) de manera que apareguin els alumnes de tots els grups del nivell seleccionat.

Aquesta acció no implica que aquests alumnes ja quedin assignats a un grup per al curs següent.

Es preinscriuen per

Una vegada introduïda la informació referent als estudis actuals, automàticament es carregaran les diferents opcions de matrícula a les quals es pot preinscriure l’alumnat per al curs següent.

  • S’ha de seleccionar el curs desitjat i pitjar el botó Veure.

Llista de l’alumnat

A continuació es mostrarà la llista d’alumnes que cursen els estudis seleccionats.

Botons

Edita

Per realitzar les preinscripcions s’ha de pitjar el botó Edita i marcar els alumnes que es volen preinscriure.

La columna Prom, informa si l’alumne ha promocionat (tick vermell), o no ha promocionat (aspa vermella). Si en el moment de fer la preinscripció els alumnes encara no han esta avaluats i per tant no s’ha pres la decisió de promoció, sempre es mostrarà no promociona, però si se sap que sí han de promocionar, es pot continuar el procés de preinscripció i de matrícula sense cap problema.

Per facilitar el procés de selecció d’alumnes, una vegada pitjat el botó Edita, apareixen una sèrie de botons a la part inferior de la pantalla: Tots, Cap, Alumne promocionat i Alumne no promocionat, ens permeten fer una selecció ràpida del grup d’alumnes segons indica el botó.

Una vegada que es tenguin triats els alumnes, s’ha de procedir a desar les dades pitjant el botó Desa o Cancel·lar el procés, mitjançant el botó Cancel·la.

Només es preinscriuran els alumnes que tenguin marcat el requadre que hi ha a l’esquerra del nom.

Esborra preinscripcions

Existeix la possibilitat d’esborrar una preinscripció. Per això, una vegada que s’ha localitzat a l’alumne del que es vol esborrar la preinscripció, (el nom de l’alumne s’ha de veure amb el fons de color groc), s’ha de pitjar el botó Esborra preinscripcions i se demana que es triïn els els alumnes dels que es vol esborrar la preinscripció.

Important: Si la preinscripció que es vol esborrar apareix amb el fons de color taronja, aquesta no pot ser esborrada per un usuari d’un centre. En aquest cas s’ha de seguir la indicació que mostra la llegenda, és a dir, s’ha de contactar amb l’oficina d’escolarització corresponent. Aquest tipus de preinscripció no afecta en res al fet de fer la posterior matrícula de l’alumne (individual o col·lectiva).

S’ha de triar a l’alumne o alumnes dels que es vol esborrar la preinscripció i l’acció acabarà desprès de pitjar el botó Desa. En aquest moment l’alumne o alumnes queden en situació de tornar ser preinscrits per a un altre curs.