Programes d’ensenyaments integrats

En aquesta pantalla es permetrà marcar els alumnes que cursen ensenyaments integrats de música.

Una vegada seleccionar el curs i grup, es pitjarà Cerca i ens mostrarà la relació d’alumnes.

Simplement, marcarem la casella de la columna PEI del alumnes. Una vegada marcats pitjarem el botó Desa o en cas contrari Cancel·la.