Sol·licitud d’exempcions de català PAU

Es recorda que tots els centres educatius de les Illes Balears (públics, concertats i privats) han d’emprar el GestIB per gestionar l’exempció de català dels seus alumnes.

Aquesta sol·licitud només es pot gestionar pels ensenyaments que donen accés a la universitat, aquests són Batxillerat (2n) i cicles formatius de grau superior.

S’ha de triar ensenyament, curs i grup d’on està matriculat l’alumne en el curs acadèmic actual. Això permetrà triar l’alumne/a que sol·licita l’exempció. I per acabar s’ha de triar la matèria.

La sol·licitud es fa emplenant totes les dades necessàries que es demanen a la pantalla que es mostra després d’haver filtrat les dades. Per emplenar, s’ha de pitjar primer el botó Edita. Una vegada finalitzat, s’ha de pitjar el botó Envia o en cas contrari si es vol cancel·lar es pitjarà el botó Cancel·la.

  • Aquesta pantalla, per defecte, mostrarà la informació relativa als tres darrers anys acadèmics cursat per l’alumna que consti informada a les bases de dades del GestIB. En cas contrari, el centre haurà d’afegir aquesta informació manualment.
  • A l’apartat de la documentació presentada, el document identificatiu se suposa obligatori i per això apareix marcat. En cas d’haver de presentar més documentació, aquesta s’ha d’anar marcant a la llista que es mostra.

Un cop desada la informació, aquesta serà accessible pel Servei de Formació Homologada i Capacitació, servei responsable de valorar la documentació i confirmar l’exempció. Aquest servei també ha de rebre, en paper, la documentació marcada la llista de la sol·licitud que es gestiona amb el GestIB.

Tan aviat com la petició i documentació hagi estat estudiada i valorada pel servei, aquest afegirà la seva resposta al Gestib, a la mateixa opció en que es fa la petició (Alumnat / Matrícula / Sol·licitud d’exempció de català).

Si la sol·licitud ha estat acceptada aquesta s’ha d’enviar a signar mitjançant signatura digital, cosa que pot demorar la visibilitat de la resposta al GestIB.

Quan una sol·licitud ha estat acceptada, la pantalla que es mostra és la següent:

Si es vol descarregar la resolució signada, s’ha de pitjar sobre el botó corresponent. Aquesta acció condueix a una web del GOIB que permet descarregar el document. S’adjunta pantalla.