Sol·licitud de comptes d’usuari per a alumnes (Moodle, Wi-Fi, Abies, Redols)

Des d’aquesta opció de menú es poden assignar comptes d’usuari i contrasenya als alumnes. D’aquesta manera, una vegada realitzada aquesta tasca, l’alumnat podrà accedir al Moodle, xarxa Wi-Fi, Abies i Redols.

IMPORTANT: Només podran emprar aquesta pantalla usuaris amb càrrec de director/a o secretari/ària.

A la primera pantalla s’ha de seleccionar Ensenyament, Curs, Grup i clicar el botó «Cerca». Posteriorment, ens apareixerà el llistat d’alumnes/as.

Per generar els comptes, a la taula amb el llistat d’alumnat haurem de seleccionar els requadres de la primera columna (1) dels/de les quals vulgueu donar d’alta al SEU i prémer «Sol·licitud comptes» (2). Després d’aquest acció, en una nova pantalla sortirà el resultat de la sol·licitud en forma de llista de registres, on cada registre correspondrà a un alumne, i mostrarà el seu nom, el nom d’usuari assignat i la seva contrasenya. El noms d’usuari assignats seran de tipus “z” (3).

IMPORTANT: es recomana imprimir o guardar aquesta pantalla, ja que serà l’únic moment en el qual es mostrarà la clau assignada.
En cas de realitzar aquest procediment amb un alumne que ja té compte assignat, l’efecte que tendrà serà el de reinicialitzar la seva clau.

A la part inferior esquerra de la pantalla també es disposa dels botons «Baixa comptes» (4) i «Actualitza comptes» (5) per poder eliminar els comptes o generar noves claus respectivament.

També disposam del botó «Imprimeix llistat» (6), amb el qual podem imprimir el llistat d’alumnat amb l’usuari assignat (en aquest cas no es visualitza la contrasenya).

Més informació: http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/documentacio-general/513-gestio-d-usuaris-corporatius-de-la-conselleria-d-educacio