Sol·licitud de llibres d’escolaritat/historial acadèmic

Ens mostrarà els alumnes que en el curs passat no pertanyien al nostre centre. Ens dirà quin curs estaven matriculats i a quin centre educatiu.

Ens servirà per sol·licitar informació acadèmica de l’alumna/e.

En primer lloc seleccionarem el curs i grup que van els alumnes que volem sol·licitar la informació.

Seguidament tendrem un llistat en format graella.

  • Nom i número d’expedient: Nom de l’alumne i número d’expedient dins el nostre centre.
  • Repeteix: S o N.
  • Etapa/Curs Anterior: Ens mostrarà en el curs que estava matriculat.
  • Centre anterior: Ens mostrarà el nom i codi de centre d’on estava matriculat.
  • Llibre núm: Codi del llibre d’escolaritat.