Valoració/anotacions d’alumne

Aquesta pantalla ens permet afegir valoracions a l’alumna/e.

La pantalla és molt senzilla, en primer lloc escrivim el nom de l’alumna/e en el camp i seleccionarem una de les opcions.

Triada una de les opcions que ens dona el sistema, se’ns presentarà una nova pantalla on podrem veure una graella amb les anotacions ja realitzades i crear-ne una de nova.

Per crear una nova valoració, pitjarem el botó Nova anotació i ens mostrarà una finestreta amb els camps a complimentar.

  • Motiu, simplement seleccionarem un dels motius de l’anotació/valoració. Aquest servirà com a títol.
  • Observació serà l’anotació/valoració en qüestió. El camp te eines per formatar el text i afegir text enriquit així com enllaços i imatges.
  • Visible al web de famílies: Si seleccionam aquesta marca, farem que sigui visible dins la web de les famílies, per tant podran veure l’anotació.
  • Visible equip docent: Farem que qualsevol membre de l’equip docent que estigui relacionat amb l’alumna/e podrà veure l’anotació.