Assignació del compte d’usuari

Aquesta pantalla ens permet accedir directament a la fitxa d’una persona vinculada al centre i afegir el seu usuari.

Podria donar-se el cas de que la persona tengui usuari i el sistema no l’ha vinculat. Amb aquesta eina podrem dur a terme aquesta tasca.

En primer lloc, cercarem la persona dins el sistema filtrant per les dades que sabem així com el tipus de persona, alumna/e, tutor/a, personal docent i/o personal no docent.

Si amb les dades que incorporam trobam correspondències, podrem seleccionar la més adequada a la part inferior.

Per editar-la, pitjarem el botó Selecciona i ens mostrarà el seu contingut.

A la secció Username, podem pitjar el botó Elimina, per desvincular l’usuari de la persona o Edita, que ens permetrà modificar el seu contingut.