Documents institucionals

En aquesta secció ens permetrà publicar els documents institucionals del centre.

Quan els penjam, podem fer que siguin visibles des de la web de famílies.

Per penjar-ne un de nou, seleccionarem el tipus i desplegarem usant el menú hamburguesa. Ens apareixerà un botó Nou registre

Ens apareixeran una serie de camps a emplenar:

  • Data d’aprovació: Data en que s’ha aprovat per claustre el document.
  • Afegir document adjunt: Icona de la part superior dreta que, quan la seleccionam, ens permetrà triar el document a penjar del nostre ordinador.
  • Títol del document: Títol del document.
  • Visible web de famílies: Per defecte, no. Podem fer-ho visible si ho desitjam.