Aules – espais

Aquesta funcionalitat ens permet visualitzar, crear i modificar les aules del nostre centre educatiu.

CAL SABER: Prèviament, abans de crear un aula, hem de crear l’edifici del qual pertany. Ho farem dins Centre > Fitxa centre > Edificis

Per crear un aula nova, simplement seleccionarem el botó “Nova aula/espai” de la part inferior dreta de la pantalla.

Camps a emplenar:

  • Nom aula/espai: Posarem el nom pel qual es coneguda l’aula.
  • Edifici: Seleccionarem del desplegable l’edifici al qual pertany l’aula que estam donant d’alta.
  • Tipus: Assignarem un tipus del desplegable. Aquests ja venen donats. No son editables.
  • Ordre: Camp que ens permetrà ordenar les aules.
  • Pis: Pis on està ubicat de l’edifici seleccionat.
  • Capacitat (persones): Nombre de persones que hi tenen cabuda.
  • Superfície en metres quadrats: Superfície que ocupa l’aula/espai.
  • Té accés a internet: Casella per indicar si aquest espai te accés a internet.
  • Reservable: Per defecte sí. Podem indicar si aquest espai serà reservable des de la reserva d’espais.