Departaments

CAL SABER: Aquesta opció només està habilitada en els centres que imparteixen ensenyaments de secundària, batxillerat i formació professional.


A la part esquerra de la pantalla apareixen tots els possibles departaments dels que es disposen. Aquesta llista es manté constant, independentment de si afegim o no algun departament. A la part dreta es mostren els que formen o han format part del centre.

Per donar d’alta un departament, simplement es marcarà del llistat de l’esquerra i pitjarem el botó amb la fletxa cap a la dreta. D’aquesta forma ja tendrem el departament donat d’alta. Per assignar les matèries, simplement seleccionarem la icona quadrada del departament a configurar.

Per altra banda, per donar de baixa, seleccionarem el departament de la dreta i pitjarem el botó amb la fletxa cap a l’esquerra.