Horari general del centre

En aquesta pantalla es mostren els intervals horaris per dia i ensenyament de cadascun dels tipus de jornada que té el centre.

En primer lloc s’ha de triar per a quin ensenyament es vol configurar l’horari.

Una vegada seleccionat, ens mostrarà una graella amb l’horari definit. Si encara no està definit, la graella serà buida.

Per donar d’alta un nou registre, seleccionarem Nou registre d’horari.

Introduirem les dades que se’ns sol·licita i pitjarem el botó Desa.

Visibilitat dels grups a la web de famílies

Si el centre vol evitar que les famílies coneguin abans de començar el curs, el grup on anirà el seu fill/a, es pot configurar en aquesta secció.

Per defecte el sistema està configurat per a que es mostri el dia abans de l’inici de les activitats lectives.