Serveis educatius complementaris

Aquesta opció ens permetrà configurar les dades dels serveis complementaris com son l’escola matinera i el servei de menjador si el centre els ofereix.

Servei de menjador

Ens permet configurar el preu diari, el nombre total de dies de servei de menjador i la mitjana d’alumnes que usen el servei

Escola matinera

En aquest espai es configurarà l’horari i per a cada trimestre la mitjana d’usuaris que ha tingut el servei.

Professorat encarregat

En primer terme, seleccionarem del desplegable la persona interessada. Una vegada escollida, ens permetrà configurar la informació referent de quin servei s’ha encarregat i el nombre de dies.