Mapa de parades de transport

Aquesta pantalla ens mostrarà damunt un mapa les parades de transport que tenim configurades.

És necessari fer la tasca de seleccionar les coordenades GPS quan es creen les parades dins Centre > Fitxa centre > Transport escolar.