Propostes de personal

Aquesta opció està disponible perquè els centres puguin confirmar informació relativa al seu personal quan aquesta sigui requerida per l’administració. Ens permet realitzar les següents accions:

  • Els equips directius dels centres públics podran confirmar que tenen donats d’alta correctament els càrrecs de tutor/a de grup, coordinador/a de cicle (Ei/EP) o cap de departament, de tal manera que aquesta informació pugui ser contrastada pel servei de nòmines de la Direcció General de Personal Docent.
  • Fer les propostes del professorat que durà a terme tasques de tutorització de l’alumnat de pràctiques dels centres UIB, CESAG (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez), UNED, UPSA, NEBRIJA, UIC, C.J.CELA, UNIR, VUI, UOC, UDIMA, CSEU, URJC, Universidad Isabel I, UAX, UA, UEM, UNAV, USAL, UCAV, UCV i UEV. 
  • Informar del professorat major de 55 anys que tendrà cada centre per al curs següent. Aquesta informació serà necessària per a la Conselleria per poder gestionar quotes i plantilles.
  • En el mes de juny, els centres hauran d’accedir a aquesta secció per poder gestionar la proposta d’equip directiu, que afecta també al procés de les quotes. Aquesta tasca es realitza en el curs acadèmic actual, tot i que la informació afectarà a la quota del proper curs.
  • Els centres concertats també podran comprovar el llistat de professorat amb reducció de jornada. 

Després de pitjar el botó «Edita» i haver triat al personal que compleix els requisits segons la proposta triada, pitjarem el botó «Desa».

Per completar el procediment s’ha de pitjar el botó «Envia» o del contrari la proposta no arribarà a Personal Docent.  En aquest cas, els mèrits acumulats podrien no tenir-se en compte al full de serveis o el complement econòmic associat al càrrec podria no quedar recollit a la nòmina.


CAL SABER: Si a l’opció de majors de 55 anys no apareix alguna persona que els compleix al llarg de l’any natural en curs, s’han de revisar i actualitzar la informació. El mateix s’ha de fer en cas de la proposta de l’equip directiu. S’ha de fer a les següents pantalles:

  • A la pantalla Personal>Destinacions dels professors, s’ha de triar la persona que falta i confirmar que al camp Obtenció destinació la seva condició administrativa és correcte.

  • A la pantalla Personal>Fitxa del professor, triar la persona que falta i, a la pestanya Dades administratives, seleccionar la condició administrativa corresponent.

Per als centres concertats i privats, aquesta opció només té disponible la proposta de sol·licitud de personal en pràctiques, la de majors de 55 anys i la de reducció de jornada.