Relació de llibres de text

Aquesta opció ens permet configurar els llibres que utilitzarà cada ensenyament i fer-los públics per a les famílies mitjançant la web de famílies.

Per configurar-ho s’ha de seleccionar l’ensenyament i curs.

Seguidament ens presentarà una graella amb els llibres assignats.

Per afegir un llibre nou, simplement seleccionarem el botó Nou de la part inferior dreta.

El que farem en aquest cas, és fer una cerca per ISBN, realment no donam d’alta un llibre nou.

En cas de no trobar el llibre que volem assignar, us heu de posar en contacte amb el servei d’innovació educativa.

Una vegada assignats, podem pitjar el botó Publicar Tots, això els deixarà disponibles a la web de famílies.

Per altra banda, podem generar un llistat en HTML o format full de càlcul. Simplement seleccionarem el tipus a la part inferior esquerra i pitjarem el botó de la impressora de la part inferior dreta.