Canvi de curs acadèmic

Si desitjam canviar el curs acadèmic per tractar dades de cursos anteriors, hem de venir a aquesta pantalla de configuració i, a la secció de la dreta, augmentar o disminuir l’any acadèmic amb l’ajuda dels botons amb les fletxes amunt o avall.

Ens pot ser útil si hem de revisar informació d’alumnes de cursos passats.