Resum llengua de primer ensenyament

Primer heu d’elegir la vista del recompte que voleu.

Recompte de la llengua de primer ensenyament de les sol.licituds

A la vista “Sol·licituds”, hem de distingir entre columna “Sol·licituds Presentades” en el centre com és obvi i la columna “Sol·licituds Adjudicades”, on se té en compte les adjudicades que entren en primera opció i les que entren en segones opcions en funció de la llengua escollida a la sol·licitud.

Recompte de la llengua de primer ensenyament de les matrícules

A la vista “Matricules”, hem de distingir entre columna “Sol·licitud/Promoció” i la columna “Matrícula”, on se té en compte les sol.licituds adjudicades en el procés d’escolarització i la matriculació en funció de la llengua escollida a la matrícula.