Circulars

En aquesta pantalla, la persona que tengui disponible circulars a visualitzar, podrà fer-ho.

En cas de no tenir cap circular nova assignada, apareixerà un botó Mostra també les circulars visualitzades anteriorment que ens permetrà veure les circulars ja visualitzades i un text “No té circulars noves (no visualitzades).”