Documentació disponible

En aquesta secció podrem revisar i descarregar la documentació disponible de l’alumna/e.

En aquesta pantalla tendran disponibles tots aquells documents que es signen digitalment, que, per ara son:

  • Homologació de català.
  • Certificat d’exempció de català.
  • Matrícula d’honor.

CAL SABER

  • A mesura que s’ampliï la signatura digital de documents, aquests estaran disponibles en aquesta secció.
  • Aquests documents també estan disponibles per a descarregar des de la web de famílies.
  • El cercador d’alumnat d’aquesta pantalla només ens retornarà aquells que estiguin matriculats a l’any acadèmic que tinguem configurat.
  • El Gestib no s’encarrega de la custòdia dels documents signats digitalment, simplement, s’envien a signar i el sistema de signatures del GOIB ens torna un enllaç una vegada signat el document.

En primer lloc, cercarem l’alumna/e en qüestió pel seu nom. Començarem a teclejar i ens apareixeran diferents opcions.

En cas de haver-hi documents disponibles, aquests apareixeran en una graella a la part inferior.

  • Documentació: Nom del document en qüestió.
  • Visualitzat: Si aquest document ha estat visualitzat i per qui, a la web de famílies.
  • Document: Enllaç al document signat digitalment per a la seva descàrrega.