Llista de sol·licituds de justificació de faltes

Aquest formulari ens permet extreure un informe de les sol·licituds de justificació de faltes que s’han sol·licitat.

Donat rang de dates, ensenyament, curs i grup i el tipus d’ordre que volem generar l’informe, podrem extreure la informació de les diferents sol·licituds de justificació de faltes per part de les famílies.

Recordar que per realitzar la tasca de justificació s’ha de dur a terme des de Famílies > Sol·licituds de justificació de faltes.