Seguiment de visualització dels informes d’avaluació

Aquesta pantalla, donat un curs, grup, avaluació i tipus ens llistarà les persones que han visualitzat els informes.

 

Ens apareix en format graella:

  • Alumnat: Nom de l’alumne i grup al que pertany.
  • Visualitzacions: Nom de la persona, vincle amb l’alumna/e i data de visualització.