Sol·licituds de justificació de faltes

Aquesta pantalla ens permet filtrar per veure les sol·licituds de justificació de faltes dels alumnes.

Segons el càrrec que tenim dins el Gestib, ens mostrarà uns o altres alumnes.

Si tenim càrrec d’equip directiu, perfil d’administratiu centre o perfil de gestió de faltes de tot l’alumnat del centre, podrem veure totes les peticions de tots els alumnes. En canvi si som tutors, només veurem les del nostre grup.

Filtrarem per mes o per rang de dates i pitjarem el botó Cerca.

Si tenim sol·licituds pendents, les veurem llistades a la part inferior a una graella.

  • Alumne i Sol·licitant: Nom de l’alumna/e que li han posat la falta i persona que sol·licita la justificació de la falta.
  • Data i tipus de la falta i data de sol·licitud de justificació: Data quan es va posar la falta i el tipus, d’assistència o puntualitat. També ens mostra la data i hora que es va dur a terme la petició de sol·licitud de justificació.
  • Professor/a i motiu de la sol·licitud: Nom del professor/a i la matèria que imparteix i el motiu pel qual es demana la sol·licitud de justificació.
  • Caselles de justificació i no justificació: Segons la casella que s’assigna, la falta quedarà, o no, justificada.