Sol·licituds de reinici de contrasenya

Aquesta pantalla ens permet veure els intents de reinici de contrasenya de les famílies del nostre centre.

Podem realitzar la cerca segons l’estat de la sol·licitud.

Una vegada seleccionat els filtres, pitjarem el botó Cerca.

Separat per dia, ens mostrarà els diferents intents que han realitzat per reiniciar la contrasenya.

  • La primera columna, tenim l’hora que va fer l’intent, el nom de la persona, la relació amb el nostre centre (Pare/mare/tutor/a d’un alumna/e, alumna/e major d’edat, …).
  • La segona columna el telèfon de contacte.
  • La tercera columna el tipus d’error que s’ha donat.