Usuaris amb dades insuficients per a reinici de contrasenya

Aquesta pantalla, directament a l’accedir-hi, fa una cerca d’aquells pares/mares/tutors que tenen usuari assignat i els hi falta alguna de les dades que es sol·liciten per a la gestió de contrasenya.

Es presenta en un llistat i ens diu quina dada no està informada.