Aportacions al fons

Aquesta pantalla permet indicar la quantitat aportada per cada alumne/a adherit al programa.

Per fer la recerca d’alumnat adherit s’ha de seleccionar l’ensenyament, curs, grup i clicar Cerca (1). Posteriorment, apareix el llistat d’alumnat indicant en la primera columna de la taula quins estan adherits o no al programa.

Després de clicar sobre el nom de l’alumne/a apareix el seu nom a la part superior dreta, si té alguna aportació recomanada i quina aportació econòmica han fet els seus tutors/es legals (3).

Si l’alumne/a no està adherit l’aplicació amb el següent missatge (per donar-lo d’alta s’ha d’anar a Llibres>Adhesió):

Per afegir quina aportació econòmica han fet els tutors/es d’un alumne/a, s’ha de clicar el botó Nova, indicar el nom dels tutors/a, la quantitat aportada, la data en què s’ha fet i clicar Desa.