Cerca llibre per adopció

En aquesta pantalla el centre pot adoptar llibres per a una o més matèries d’entre els que apareixen al catàleg facilitat i actualitzat per la Conselleria d’Educació. És a dir, s’ha d’indicar en cada llibre adoptat quines seran les matèries en les quals s’utilitzarà. Aquesta operació s’ha de realitzar per a cada curs acadèmic.

A la pantalla inicial d’aquest apartat es troba el Filtre de dades per fer la recerca dels llibres que vulguem adoptar per al nostre centre. El desplegable Àmbit del filtre permet fer la recerca de llibres que es troben en el catàleg general o bé únicament d’entre els que hagin estat adoptats pel centre (1).

Després de fer la recerca (2), si es clica sobre un determinat llibre (3) s’accedeix a la pantalla per seleccionar les matèries per a les quals volem adoptar aquest recurs.

A la pantalla que s’obrirà, es poden realitzar les següents accions en relació al recurs seleccionat:

  1. Seleccionar alguna de les matèries que venen recomanades per defecte per la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Per fer-ho s’ha de seleccionar una de les matèries que apareixen a la llista de l’esquerra i clicar la icona:. Després passarà a la columna de la dreta i serà associada al recurs seleccionat. 
  2. Afegir qualsevol matèria de l’arbre d’ensenyament del centre amb el filtre Selecció de matèries. En aquest cas, el centre ha de seleccionar l’ensenyament, el curs, la matèria i clicar Afegeix per fer que la matèria passi a estar associada a aquest recurs.

Per eliminar una de les matèries adoptades, simplement s’ha de clicar sobre la matèria a la columna Adopció del centre i, posteriorment, sobre Elimina adopció