Devolució

Aquesta pantalla permet gestionar els llibres retornats per l’alumnat. Una vegada es torni un llibre, aquest es desvincularà de l’alumnat i l’exemplar tornarà a estar disponible per préstec. El centre s’ha d’encarregar de revisar l’estat dels exemplars, per verificar si un exemplar és reutilitzable o no.

Aquesta pantalla ens permet fer la recerca a través diferents vies depenent de la informació que volem consultar. Clicant sobre els encapçalats de la part superior esquerra de la pantalla es desplegaran els següents filtres de cerca:

  • Cerca per tutor: Si es vol revisar l’estat dels préstecs associats a una tutora o tutor.

  • Cerca per curs/grups: Si es vol obtenir la llista de tot l’alumnat d’un grup i revisar o modificar els seus préstecs.

  • Cerca per alumne/a: Si volem revisar l’estat del tots els préstecs d’un alumne/a concret.

  • Cerca per exemplar: Si es vol revisar l’estat d’un exemplar concret.

Després de realitzar una recerca apareix el llistat d’alumnat a la taula inferior esquerra de la pantalla (1). Si es clica sobre el nom d’un alumne/a, apareixerà la informació d’aquest/a a la part superior dreta (2), es podrà seleccionar el seu tutor (3) i podrem veure l’estat dels seus préstecs a la taula inferior dreta (4). En aquesta taula es pot marcar individualment si cada exemplar s’ha retornat o no. Fent servir el botó Informe (5) es carrega un llistat on s’indica quins llibres s’han retornat.