Magatzem

Recerca d’exemplars

A la pantalla inicial amb el Filtre de dades es poden cercar exemplars per títol, ISBN, codi de barres o curs de compra. Si no s’introdueix cap dada i es clica Cerca es carregaran tots els exemplars disponibles:

Nou exemplar

L’opció Nou exemplar permet donar d’alta un nou exemplar al magatzem i associar-lo a una de les etiquetes i codis generats prèviament.

Primer de tot s’ha de localitzar el llibre o recurs educatiu al qual pertany l’exemplar que volem donar d’alta (1). Aquesta cerca es fa per títol o ISBN i es permet posar només una part d’aquests valors. En el desplegable del Títol del llibre es carregaran tots els recursos que compleixin els criteris de la cerca i s’ha de seleccionar el que correspongui. Després, s’haurà d’escriure el nº de codi de barres de l’exemplar concret que volem introduir i clicar el botó Afegir (2).

Estat d’exemplars

Des d’aquesta opció de la secció s’ha d’indicar l’estat en què es troben els exemplars retornats. Per fer-ho s’ha de cercar l’exemplar introduint el codi i se seleccionaran les opcions Utilitzable o No Utilitzable del desplegable Estat del Llibre (1).

L’apartat de Marcar revisats i utilitzables permetrà marcar com a Utilitzables o No utilitzables tots aquells exemplars ja retornats (2). També es pot marcar com a NO reutilitzables tot un lot d’exemplars que corresponguin a un ISBN concret.

Imprimeix etiquetes

Les opcions Imprimir etiquetes i Imprimir etiquetes en pdf serveixen per obtenir codis de barres associats a cada exemplar per aferrar-los a aquests. A causa del fet que els codis numèrics de cada exemplar es generen també automàticament, es recomana primer imprimir les etiquetes i posteriorment fer el registre dels exemplars a través de l’opció Nou exemplar.

IMPORTANT:

  • Es recomana utilitzar l’opció Imprimir etiquetes en pdf per garantir que la impressió coincideixi amb la grandària de les etiquetes (es recomana l’ús de les de la marca APLI model 128).
  • Si s’usa l’opció Imprimir etiquetes s’han d’ajustar la configuració de la pàgina per fer que tots els codis apareguin en una sola pàgina i que coincidesquin amb les etiquetes.