Préstec

 Aquesta pantalla permet indicar quins exemplars s’han prestat a cada alumne. Es pot fer la recerca d’informació de les següents maneres:

  • Per tutor/a.
  • Per curs/grup.
  • Per alumne/a.

Afegir

Després de fer la recerca de l’alumnat si clicam sobre el nom d’un alumne/a concret (1) podrem veure si té exemplars en préstec (2). Amb el botó Afegir es pot indicar que s’ha prestat un nou exemplar a un alumne (3).

Després de clicar-lo apareix la següent finestra emergent on s’ha  d’introduir el codi de barres de l’exemplar, bé amb el lector de codi de barres, o bé introduint directament el número de codi sempre començant amb la lletra “E”. Clicant Acceptar s’’indicarà que l’exemplar a sigut prestat a aquest alumne/a. L’aplicació confirmarà si l’exemplar ha estat afegit correctament a l’alumne o si, per contrar,  no s’ha pogut fer degut a que no existeix al magatzem o perquè ja s’ha prestat a un altre alumne

Informe    

Clicant el botó Informe es carrega un llistat amb tots els recursos que s’han prestat a l’alumne seleccionat.

Impr. Alumne    

Aquest botó serveix per generar un full d’etiquetes per a poder adherir-les als exemplars que es prestaran després a l’alumne seleccionat.