Previsió d’aportacions

Aquesta pantalla ens permet indicar quina quantitat ha d’aportat cada alumne/a per fer l’adquisició d’un exemplar en préstec.

A la part superior de la pantalla es disposa del Filtre de dades per fer la recerca de l’alumnat per curs i grup (1). Després de clicar Cerca ens apareixerà la taula Llistat d’alumnes i pagament, on podrem veure tot l’alumnat del grup i la quantitat prevista que han d’aportar i si ja han fet el pagament (2). Quan es selecciona un alumne/a concret es pot indicar un import previst a aportar si clicam Edita, emplenam el camp quantitat i clicam Desa (3).