Matrícula (Altres Llistes)

index

ÍNDEX

  1. Dades d’inscripció
  2. Full de matrícula i adscripció
  3. Fons Social Europeu
  4. Repeticions
  5. Convocatòries

dadesins

Dades d’inscripció

Aquesta pestanya genera un informe amb la majoria de dades personals de l’alumnat. A més s’inclou la informació de mares, pares, tutors/es legals i les diferents opcions d’autoritzacions que permet l’aplicació.

L’informe generat ens pot servir per entregar a l’alumnat perquè revisi les dades i el retorni al centre amb les rectificacions pertinents.

Filtre de les dades: s’ha de triar any acadèmic, ensenyament, curs i grup per a poder obtenir la llista.

Seguidament, s’ha de pitjar el botó «Cerca» i es mostrarà tot l’alumnat del curs i grup seleccionat.

Podem seleccionar tots aquells dels quals volem obtenir l’informe marcant els requadres de la primera columna de la taula. A continuació, clicarem la icona de la impressora i ens traurà el següent informe:

Torna a l’índex


fullmat

Full de matrícula i adscripció

Genera el full de matrícula i adscripcions del centre per l’any acadèmic triat. Per generar l’informe clicarem a la icona de la impressora situat a la part inferior dreta de la finestra.

A l’hora de generar el document s’ha de tenir en compte els següents punts:

  • La casella d’Esborrany ve marcada per defecte.
  • La primera vegada que es genera el document, és convenient que es faci amb la casella marcada per tal de revisar que les dades que hi figuren són les correctes.
  • Una vegada que s’ha revisat la informació i les dades són correctes, s’ha de desmarcar la casella Esborrany per tal de generar el document definitiu (el qual no inclou la marca d’aigua que diu Esborrany).

IMPORTANT: recordam que els càrrecs de director i cap d’estudis han d’estar assignats a les persones corresponents.

Torna a l’índex


fons

Fons social europeu

PENDENT

Torna a l’índex


repe

Repeticions

Des d’aquesta pestanya es pot generar un document en format .pdf on es mostren les matrícules cursades per l’alumnat repetidor d’un determinat curs.

Després de seleccions les opcions que vulguem del Filtres de dades, hem de clicar el botó «Cerca» i ens apareixerà una taula amb el llistat d’alumnat corresponent. A continuació, marcarem les caselles de la primera columna de la taula per a seleccionar l’alumnat del qual volem treure el llistat.

Finalment clicarem sobre la icona de la impressora per treure el llistat:

Torna a l’índex


convo

Convocatòries

PENDENT

Torna a l’índex